emecebe reloaded

Bine ai venit la EMCB
01.03.2021, 12:30

Programul national de educatie medicala continua

Resurse EMCDecizie nr. 67/2005

- Abrogata

privind stabilirea sistemului de credite de educație medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și normelor de acreditare a educației medicale continue, precum și a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă din 09/12/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15/02/2006

În temeiul art. 31, 33 și art. 58 lit. f) din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. - Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și atitudini profesionale, în scopul creșterii calității actului medical și niveluluide performanță în domeniul respectiv.

Art. 2. - Managementul activităților de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul național de educație medicală continuă.

Art. 3. - (1) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite credite EMC.
(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la orele efective de activitate de EMC. Pentru o oră efectivă deactivitate de EMC se acordă un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalența cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC.
(3) Creditele obținute de medici în urma participării la activitățile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.
(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval de 5 ani.
(5) Prin excepție, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activității.

Art. 4. - (1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200 de credite EMC la 5 ani. Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (5),numărul minim este de 40 de credite EMC anual.
(2) Participarea la activitățile de EMC trebuie să fie preponderentă în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată prin activități educaționale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.
(3) În mod obligatoriu, cel puțin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.

Art. 5. - (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligația de a participa la programulde EMC și de a cumula numărul minim de credite EMC stabilit.
(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4),dreptul de liberă practică al medicului se suspendă, conform legii.

Art. 6. - (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența propriului punctaj profesional.
(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea și verificarea respectării obligațiilor impuse de art. 4 și 5 în următoarele situații:
a) la acordarea avizului pentru obținerea autorizației de liberă practică;
b) la împlinirea intervalului de 5 ani de la data ultimei evaluări;
c) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
d) la împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activității;
e) la cerere.

Art. 7. - Acreditarea furnizorilor și creditarea formelor de EMC organizate de aceștia se fac de către Colegiul Medicilor din România, la nivel național.

Art. 8. - (1) Criteriile de creditare a formelor de EMC și Normele de acreditare a furnizorilor de EMC vor constitui baza de elaborare și aplicare a Programului național de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor din România și sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum și fișa publicației pentru înscrierea furnizorilor în Nomenclatorul de publicații medicale al Colegiului Medicilor din România sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4 și 5.
(3) Modelul-tip de certificat de absolvire și modelul-tip de certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7.

Art. 9. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 10. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză
București, 9 decembrie 2005

Documentul complet NOTA: La data de 30.03.2009 a intrat in vigoare Decizia nr. 2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educație medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și normelor de acreditare a educației medicale continue, precum și a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 199/30.03.2009. Prezentul document este abrogat
Programul national de educatie medicala continua | 0 comentarii | Creaza cont nou
Urmatoarele comentarii apartin celor care le-au trimis. Acest site nu raspunde pentru continutul lor.